ODBIERZ PREZENT PANDORA

♦ZOBACZ GRATISY PANDORA♦

KONTAKT TELEFONICZNY
 
517 717 631
 
SKLEPY STACJONARNE
Eko-Karat - 58-500 Jelenia Góra - ul. Konopnickiej 19  
Jubilo  CH Magnolia Park - 54-204 Wrocław - ul. Legnicka 58
Jubilo Solaris Center - 45-040 Opole - pl. Kopernika 16
 
 e-mail: ekokarat@gmail.com
 
-----------------------------------------------------------------
Nowości
Zegarek Damski ANNE KLEIN AK/3001SVRT
Zegarek Damski ANNE KLEIN AK/3001SVRT
506,00 zł
szt.
Zegarek Damski ANNE KLEIN AK/3000RGRG
Zegarek Damski ANNE KLEIN AK/3000RGRG
506,00 zł
szt.
Zegarek Męski SKAGEN SKW6451 Signatur
Zegarek Męski SKAGEN SKW6451 Signatur
718,00 zł
szt.
Zegarek Męski SKAGEN SKW6447 Hagen
Zegarek Męski SKAGEN SKW6447 Hagen
633,00 zł
szt.
Zegarek Męski SKAGEN SKW6445 Hagen
Zegarek Męski SKAGEN SKW6445 Hagen
718,00 zł
szt.
Zegarek Damski SKAGEN SKW2697 Signatur
Zegarek Damski SKAGEN SKW2697 Signatur
505,00 zł
szt.
Zegarek Damski SKAGEN SKW2694 Signatur
Zegarek Damski SKAGEN SKW2694 Signatur
590,00 zł
szt.
Zegarek Damski SKAGEN SKW2692 Signatur
Zegarek Damski SKAGEN SKW2692 Signatur
505,00 zł
szt.
Zegarek Damski SKAGEN SKW2689 Karolina
Zegarek Damski SKAGEN SKW2689 Karolina
633,00 zł
szt.
Zegarek Damski SKAGEN SKW2687 Karolina
Zegarek Damski SKAGEN SKW2687 Karolina
548,00 zł
szt.
Promocje
Kolczyki Pandora 290736CZ MIŁOSNE PERYPETIE
Kolczyki Pandora 290736CZ MIŁOSNE PERYPETIE
179,00 zł 125,00 zł
szt.
Kolczyki Pandora 290576CZ PLECIONE PAVE
Kolczyki Pandora 290576CZ PLECIONE PAVE
319,00 zł 165,00 zł
szt.
Naszyjnik Pandora 590539WCP
Naszyjnik Pandora 590539WCP
319,00 zł 165,00 zł
szt.
Srebrne kolczyki IKA0073
Srebrne kolczyki IKA0073
69,00 zł 62,10 zł
szt.
Zegarek Męski ROAMER 220837 41 15 02 ROCKSHELL MARK III CHRONO
Zegarek Męski ROAMER 220837 41 15 02 ROCKSHELL MARK III CHRONO
1 950,00 zł 1 365,00 zł
szt.
Zegarek Męski ROAMER 210633 41 55 20 SEAROCK AUTOMATIC
Zegarek Męski ROAMER 210633 41 55 20 SEAROCK AUTOMATIC
3 180,00 zł 2 226,00 zł
szt.

Konkurs Instagramowy "Prześlij zdjęcie, odbierz voucher!"

Zakupiłeś ostatnio biżuterię w sklepie JUBILO? Pochwal się na Instagramie swoim wyborem i odbierz wspaniałe NAGRODY!

 

 Zrób ciekawe zdjęcie zakupionej biżuterii
 udostępnij je na Instagramie
 oznacz zdjęcie tagami #ekokarat oraz #jubilo

  

 

                  🎁🎁🎁
          Co miesiąc przyznajemy:
   voucher na zakupy o wartości 300 zł
   voucher na zakupy o wartości 200 zł
              rabat -25% na zakupy

Powodzenia!

 

 

REGULAMIN AKCJI „Prześlij zdjęcie, odbierz voucher!”
z 9.11.2017 roku


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady przeprowadzenia
akcji „Prześlij zdjęcie, odbierz voucher” dla użytkowników portalu Instagram.
2. Organizatorem akcji „Prześlij zdjęcie, odbierz voucher”, zwanego dalej
„Konkursem”, jest P.P.H.U. Eko-Karat s.c. z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500), ul.
Konopnickiej 19, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, posiadająca numer
NIP: 6112174754, REGON: 230478344 zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal
Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie
pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być
kierowane do Organizatora na adres wskazany w ust. 2 powyżej, a nie do portalu
Instagram. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram z
odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko
portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem. Zasady
postępowania reklamacyjnego, zostały określone w § 6 niniejszego Regulaminu.
4. Konkurs jest przeprowadzany na Stronie PPHU Eko-Karat S.C./Jubilo na Instagramie
– serwisie dostępnym w sieci Internet pod adresem URL:
https://www.instagram.com/jubilo__ekokarat/ (dalej: „Profil”) i prowadzonym na
podstawie regulaminu usługi „Strony na Facebooku” (URL:
https://help.instagram.com/478745558852511).
5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i
przepisami prawa polskiego.
§ 2
UCZESTNICY
1. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 –
może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki uczestnictwa:
a) posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
b) posiada ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
c) posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Instagramie (dalej:
„Profil”) – zgodnie z regulaminem serwisu Instagram (URL:
https://help.instagram.com/478745558852511);
d) spełni warunki uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w § 3 ust. 2.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub
przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w
przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (o ile w związku z przebiegiem
Konkursu takie dane będą ujawniane) oraz akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu.
§ 3
TERMIN I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 9.11.2017 roku i kończy 28.02.2018 roku o
godz. 23:59, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo
zgłaszać Zadanie konkursowe określone w ust. 3 poniżej. Konkurs podzielony
jest na 4 tury stanowiące poszczególne etapy dla dokonywania zgłoszeń:
a) I tura zgłoszenia przesłane od 9 do 30 listopada 2017r,
b) II tura zgłoszenia przesłane od 1 do 31 grudnia 2017r,
c) III tura zgłoszenia przesłane od 1 do 31 stycznia 2018r.,
d) IV tura zgłoszenia przesłane od 1 do 28 lutego 2018r.,
2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
a) wykonanie Zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu;
b) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie go;
c) przesłanie Organizatorowi informacji, oświadczeń i danych zgodnie z § 4 ust. 6.
d) dodanie profilu @jubilo__ekokarat na Instagramie do ulubionych.

3. Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu przez Uczestnika na jego profilu na
Instagramie, zdjęcia przedstawiającego biżuterię zakupioną w salonie P.P.H.U. EkoKarat s.c.

we Wrocławiu, w Opolu lub w Jeleniej Górze lub w sklepie internetowym na
stronie
www.ekokarat.pl, oznaczonego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4
poniżej (dalej jako „Zadanie konkursowe”).
4. Realizacja Zadania konkursowego polega na zamieszczeniu własnoręcznie
zrobionego zdjęcia biżuterii w serwisie Instagram na prywatnym profilu Uczestnika.
Zdjęcie musi być opisane hasztagiem #ekokarat i #jubilo. Do zdjęcia może zostać
załączony komentarz tekstowy. Profil uczestnika w serwisie Instagram musi być
ustawiony jako „profil publiczny”.
5. Dostarczanie przez Uczestnika w Zadaniu konkursowym treści o charakterze
bezprawnym lub naruszającym prawa osób trzecich jest zakazane. Uczestnik ponosi
pełną odpowiedzialność za dostarczenie takich treści, a w przypadku wystąpienia
osób trzecich z roszczeniem przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do
zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności wobec tych osób.
6. Organizator, ma prawo do usunięcia treści Zadania konkursowego albo
uniemożliwienia dostępu do treści Zadania konkursowego (zgodnie z odpowiednimi
funkcjonalnościami udostępnionymi przez Instagram) w następujących przypadkach:
a) w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej
wiadomości o jej bezprawnym charakterze lub związanej z nią działalnością;
b) w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej
wiadomości o tym, iż zawiera ona treści rasistowskie, obrażające innego Uczestnika,
wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub
kulturę, godzące w wizerunek Organizatora lub innych podmiotów z nimi związanych,
naruszające prawa osób trzecich albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z
zasadami lub normami współżycia społecznego;
c) z względów bezpieczeństwa, o ile jest to uzasadnione i wynika z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
7. Organizator ma prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy
podejmują działania sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem serwisu
Instagram, a także zasadami współżycia społecznego, w szczególności:
a) działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami
serwisu Instagram;
b) działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
c) działania polegające na tworzeniu fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram
celem uniknięcia weryfikacji wieku;

8. Organizator w sytuacjach, o których mowa w ustępach 6 i 7, bezzwłocznie prześle
informację o usunięciu treści Zadania konkursowego albo uniemożliwieniu dostępu
do treści Zadania konkursowego do Uczestnika za pomocą wiadomości prywatnej na
profilu Instagram.
9Organizator może zmienić zasady Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że
zmiana zasad Konkursu nie wpłynie na pogorszenie warunków Konkursu dla
Uczestników. Zmieniony Regulamin będzie dostepny w siedzibie Organizatora oraz na
Fanpage PPHU Eko-Karat S.C./Jubilo na Facebook’u, a informacja o dokonaniu jego
zmiany zostanie umieszczona na profilu @jubilo_ekokarat na Instagramie.
§ 4
NAGRODA i LAUREACI
1. Nagrody w Konkursie (dalej: Nagroda) to:
a) 1 miejsce: 300 zł na voucherze do sklepu internetowego
www.ekokarat.pl,
b) 2 miejsce: 200 zł na voucherze do sklepu internetowego
www.ekokarat.pl,
c) 3 miejsce: 25% zniżki na zamówienia do 500 zł
w sklepie internetowym
www.ekokarat.pl.
Wskazane powyżej Nagrody przyznawane są w każdej z tur Konkursu, o których
mowa w ust. 3 poniżej.
2. Zadania konkursowe zamieszczone w serwisie Instagram pod hasztagami #ekokarat
oraz #jubilo, zostaną poddane ocenie przez Organizatora pod względem spełnienia
wymogów określonych niniejszym Regulaminem oraz z uwzględnieniem
następujących kryteriów:
a) udzielona przez Laureata odpowiedź Konkursowa jest oznaczona hasztagami,
b) udzielona przez Laureata odpowiedź Konkursowa jest wizualnie interesująca i
kreatywna oraz stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika
3.Nagroda w Konkursie zostanie przyznana dwunastu (12) wyróżnionym zwycięskim
Uczestnikom (dalej: Laureat), ogłoszonych w czterech turach (3 Laureatów w każdej
turze):
a) I tura zgłoszenia przesłane od 7 do 30 listopada 2017r, ogłoszenie wyników
nastąpi do 3 grudnia 2017 r;

b) II tura zgłoszenia przesłane od 1 do 31 grudnia 2017r, ogłoszenie wyników
nastąpi najpóźniej do 3 stycznia 2018 r.;
c) III tura zgłoszenia przesłane od 1 do 31 stycznia 2018r., ogłoszenie wyników
nastąpi najpóźniej do 3 lutego 2018 r.;
d) IV tura zgłoszenia przesłane od 1 do 28 lutego 2018r., ogłoszenie wyników
nastąpi najpóźniej do 3 marca 2018 r.;
4. Laureat nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę lub na
ekwiwalent pieniężny.
5. Nagrodę otrzymuje Laureat, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przed
odbiorem Nagrody nastąpiły okoliczności określone w § 3 ust. 5 i 6, uprawnionym do
otrzymania Nagrody jest Uczestnik, którego Zadanie konkursowe zostało ocenione
przez Komisję jako kolejne po zwycięskim.
6. Informacja o Laureacie, wraz z podaniem jego imienia i nazwiska lub pseudonimu
(§5 ust. 5), zostanie opublikowana przez Organizatora w serwisie Instagram przy
użyciu funkcjonalności „Post” nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zakończenia danej
tury Konkursu. Laureat jest zobowiązany w terminie 3 dni od publikacji powyższej
informacji do skontaktowania się z Centrum poprzez wiadomość prywatną wysłaną
przy użyciu funkcjonalności „Wiadomość” do profilu, w której to wiadomości
Uczestnik poda swoje dane celem identyfikacji i które są niezbędne do odbioru
nagrody tj.
a) imię i nazwisko,
b) adres korespondencyjny,
c) adres e-mail,
d) nr kontaktowy,
e) zdjęcie paragonu z bieżącego miesiąca potwierdzający zakup biżuterii w jednym z
salonów P.P.H.U. Eko-Karat s.c. lub w sklepie internetowym www.ekokarat.pl
f) oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej wiadomości przez
Organizatora lub inne podmioty współpracujące z nim przy realizacji konkursu „Wyślij
zdjęcie, odbierz voucher”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 20142 r., poz. 1182, ze zm.) w celach potrzebnych
do odebrania przeze mnie Nagrody w ww. konkursie. Oświadczam, iż moje dane
osobowe udostępniam dobrowolnie oraz posiadam wiedzę o tym, że przysługuje mi
prawo wglądu do nich, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.”,

g) w przypadku osoby niepełnoletniej uczestnik zobowiązany jest dostarczyć zgodę
opiekuna prawnego na udział w konkursie i odbiór nagrody – w formie pisemnej pod
rygorem utraty prawa do Nagrody.
Organizator w wiadomości zwrotnej przekaże Laureatowi dokładne informacje
dotyczące warunków odbioru Nagrody.
Przekazane przez Laureata dane określone w niniejszym ustępie lit. d i f zostaną
wykorzystane wyłącznie w związku z wydaniem Nagrody.
7. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 6 jest warunkiem dokonania odbioru
nagrody w sposób określony w ust. 9. Niepodanie danych lub podanie
nieprawdziwych danych skutkuje utratą przez Laureata prawa do nagrody.
8. Nagroda, o której mowa w ust. 1, zostanie wydana Laureatowi z zachowaniem
obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
9. Wydanie Nagrody nastąpi na podstawie protokołu odbioru. W przypadku
nieodebrania nagrody przez Uczestnika w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
wyników, własność nagrody przechodzi na rzecz Organizatora.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody z
przyczyn leżących po stronie Laureata.
§ 5
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest P.P.H.U. Eko-Karat s.c. z
siedzibą w Jeleniej Górze (58-500), ul. Konopnickiej 19 tj. Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane i przetwarzane przez
Administratora danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o
ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
3. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych
z organizacją Konkursu, w tym w celu podania do wiadomości publicznej imienia i
nazwiska lub pseudonimu oraz zdjęcia profilowego (wizerunku) Laureata.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, przy czym także niezbędne na potrzeby wzięcia
udziału w Konkursie.
5. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie
(wyświetlanie) jego imienia i nazwiska lub pseudonimu (jeśli się takim posługuje w
swoim Profilu) oraz zdjęcia profilowego (wizerunku) w serwisie Instagram w zakresie
związanym z organizacją Konkursu.

6. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnego i nieodwołalnego zezwolenia na
korzystanie z wizerunku w szczególności do dysponowania materiałami z
wykorzystaniem Jego wizerunku i umieszczania Jego wizerunku w materiałach
marketingowych Organizatora, prowadzenia działań reklamowych z wykorzystaniem
wizerunku przez okres jednego (1) roku. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia
na korzystanie z wizerunku na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Jego wizerunku - wytwarzanie dowolną
techniką egzemplarzy materiałów zawierających wizerunek Uczestnika, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami materiałów zawierających
wizerunek Uczestnika - wprowadzanie ich do obrotu, użyczenie lub najem tych
materiałów,
c) w zakresie rozpowszechniania wizerunku Uczestnika - prowadzenia działań
reklamowych z wykorzystaniem wizerunku Uczestnika, publiczne odtwarzanie,
wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie wizerunku Uczestnika w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w szczególności za pośrednictwem takich mediów jak: prasa, telewizja,
Internet.
§ 6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Uczestnik ma prawo zgłoszenia pisemnej reklamacji w trakcie trwania Konkursu
oraz w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Konkursu określonego w §4 ust. 6. Datą
zgłoszenia reklamacji jest data jej wpływu do Organizatora na adres P.P.H.U. EkoKarat s.c.

z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500), ul. Konopnickiej 19. Zgłoszenie
reklamacyjne musi zawierać następujące dane: imię, nazwisko, dokładny adres
zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego oraz wskazywać przyczynę
reklamacji, treść żądania reklamującego i opis okoliczności uzasadniających
reklamację.
2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres siedziby Organizatora podany w ust.
1 z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Wyślij zdjęcie, odbierz voucher” REKLAMACJA.
3. Organizator rozpoznaje zgłoszone zgodnie z ust. 1 i 2 reklamacje w terminie 21 dni
od daty ich otrzymania. Osoba zgłaszająca reklamację zostanie powiadomiona o
rozstrzygnięciu za pośrednictwem listu poleconego wysłanego w powyższym
terminie.
§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora
oraz na Fanpage PPHU Eko-Karat S.C./Jubilo na Facebook’u.
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na
zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
3. Zastrzega się, że uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim
związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może
przenieść na inne osoby.
4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego
Regulaminu, w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych,
złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z
uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z
Konkursu oraz skutkuje utratą prawa do Nagrody, choćby Uczestnik spełnił inne
warunki przewidziane postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu, Organizator zastrzega sobie
prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków
Konkursu.
7. Zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin,
a wszelkie materiały promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter
informacyjny.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 9.11.2017 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl